Strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piątkowej

 

Witamy na stronie szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piątkowej

Menu

Strona główna

Aktualności

Historia szkoły

Nasz patron

Mapa

Pracownicy szkoły

Uczniowie

Nasza miejscowość

Dokumenty szkolne

Nasza gmina

Galeria

Linki

 

 

 
 

         Plan lekcji

 

Dni  tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

Czas trwania lekcji

Klasy

poniedziałek

 

 

0

I

II

III

IV

V

VI

1

 800- 845

 8 - 13.30

 edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna język angielski

historia

2

 855- 940

edukacja matematyczna

edukacja polonistyczna

edukacja matematyczna

język polski

język angielski

3

 950 -1035

 

religia

język angielski

informatyka

matematyka

4

1055 - 1140

religia

język angielski

edukacja matematyczna

edukacja polonistyczna

matematyka

język polski

5

1150- 1235

 

edukacja przyrodnicza

przyroda

religia

6

1245 - 1330

 

 

   

technika

wychowanie fizyczne

7

1340  1425

 

 

 

 

 

wtorek

1

 

800-1300

edukacja polonistyczna

 

edukacja polonistyczna

matematyka

język polski

kółko polonistyczne

2

 

 edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

język polski

matematyka

przyroda

3

 

 

edukacja ruchowa

 plastyka

matematyka

4

 

 

edukacja społeczna

wychowanie fizyczne

język polski

5

 

 

 

edukacja polonistyczna  

wych. fizyczne

język polski

6

 

 

 

   

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

1

 

800-1300

edukacja techniczna

język polski

język polski

2

 

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna godz. z wychow.

język angielski

3

 

 

edukacja plastyczna

religia

matematyka

4

 

 

edukacja polonistyczna

język angielski

matematyka

religia

5

 

 

 

religia

przyroda

godz. z wychow.

6

 

 

 

 

 

wych. fizyczne

kółko j. ang.

7

 

 

 

 

 

język angielski

 

 

czwartek

1

 

800-1300

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

 

kółko muzyczne

2

 

edukacja matematyczna

edukacja matematyczna

matematyka

przyroda

informatyka

3

 

 

edukacja muzyczna

przyroda

matematyka

historia

4

 

 

zajęcia komputerowe

muzyka

przyroda

5

 

 

edukacja ruchowa

język polski

historia

matematyka

6

 

 

 

historia

język polski

język polski

7

 

 

 

 

 

 

 

kółko teatralne

piątek

1

 

 

edukacja polonistyczna

edukacja polonistyczna

 

 

język angielski

kólko matematyczne

2

 

800-1300

religia

edukacja matematyczna

język angielski

wdż

przyroda

3

 

 

edukacja ruchowa

religia

matematyka

4

 

 

język angielski

religia

wychow. fiz.

język polski

5

 

 

 

  edukacja polonistyczna

jezyk polski

język angielski

wych. fizyczne

6

 

 

 

  język polski

wych. fizyczne

7