Strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piątkowej

 

Witamy na stronie szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piątkowej

Menu

Strona główna

Aktualności

Historia szkoły

Mapa

Nasza miejscowość

Pracownicy szkoły

Uczniowie

Dokumenty szkolne

Galeria

Nasza gmina

Linki

Plan Lekcji

 

 

                                                                          "Niech nasza droga będzie wspólna.
                                                                           Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
                                                                           Niech nasza miłość będzie potężna.
                                                                        Niech nasza nadzieja będzie większa
                                                                       od wszystkiego, co się tej nadziei
                                                                     może sprzeciwiać..."

                                                                                                                Jan Paweł II

            Biografia

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II, właściwie Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie) – polski kardynał, od 16 października 1978 r. 264. papież, głowa kościoła rzymskokatolickiego i katolickich kościołów wschodnich; po raz pierwszy od 455 lat godność tę objął kardynał nie pochodzący z Włoch.

Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Swoje wczesne utwory literackie publikował pod pseudonimami Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku - Stanisław Andrzej Gruda. Jako filozof i teolog przedstawiciel personalizmu katolickiego.

Życie przed wyborem na papieża
1920
18 maja - Urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich, zamieszkałych w Wadowicach, Rynek 2, m. 4 (dziś: Kościelna 7), w domu należącym do Chaima Bałamutha.
20 czerwca - Chrzest w kościele parafialnym w Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice chrzestni: Józef Kuczmierczyk, szwagier matki i Maria Wiadrowska, siostra matki.
1926
15 września - Zaczyna uczęszczać do męskiej Szkoły Powszechnej im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
1929
13 czerwca - Śmierć matki.
16 czerwca - Pogrzeb matki prowadzi poprowadził ks. Leonard Prochownik.
1930
Początek nauki w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach (na ulicy Wiedeńskiej).
1932
5 grudnia - Śmierć brata Edmunda Wojtyły (ur. 23 VIII 1906), lekarza. Zmarł zaraziwszy się od pacjentki szkarlatyną, podczas epidemii tej choroby.
1938
6 maja - Książę Metropolita Adam Stefan Sapieha wizytuje Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Na powitanie Arcybiskupa mowy wygłosili prof. Szeliski i Wojtyła - uczeń kl. VIII.
Maj - Przyjmuje sakrament bierzmowania. Świadkiem jest ojciec przyjaciela, p. Siłkowski.
14 maja - Egzamin dojrzałości.
1939
18 maja - Udział w pielgrzymce młodzieży akademickiej do Częstochowy.
Wiosna-lato - Powstaje poemat: Dawid - renesansowy pasterz (Księga słowiańska), dedykowany matce.
1 września - Wybuch II wojny światowej. Poranne naloty wywołują popłoch wśród pracowników Katedry tak, że nie miał kto posługiwać do Mszy św. Przyszedł Karol, który chciał przystąpić do spowiedzi i Komunii św.
1940
11 października - Początek pracy w fabryce Solvay w Borku Fałęckim. Przez rok w kamieniołomach w Zakrzówku, potem wewnątrz fabryki na tzw. "oczyszczalni wody".

1941
18 lutego - Śmierć Karola Wojtyły - ojca. Tego dnia przeprowadzka do państwa Kydryńskich (ul. Felicjanek 10), gdzie mieszka do września.
1942
Październik - Studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ - jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej.
1944
29 lutego - Wracając z Solvayu po podwójnej zmianie, dziennej i nocnej, zostaje potrącony przez ciężarowy samochód niemiecki. Przebywa w szpitalu na ul. Kopernika w klinice chirurgicznej. Zostaje wypisany 12 marca. Rekonwalescencję przechodzi w domu zaprzyjaźnionej rodziny Szkockich.
1946
1 listopada - Święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Sapiehy w kaplicy Domu Biskupiego w dzień Wszystkich Świętych.
2 listopada - Msza św. prymicyjna na Wawelu w Krypcie św. Leonarda.
1947
3 lipca - Egzamin licencjacki. Otrzymuje wszystkie możliwe punkty u czterech egzaminatorów. 1948
14 czerwca - Egzamin doktorski.

1951
1 października - Urlop naukowy dla przygotowania habilitacji.
1952
Drugi rok urlopu naukowego. Kontynuacja pracy w duszpasterstwie akademickim w kościele św. Floriana.
1955
Październik - Rozpoczyna w Krakowie wykłady katolickiej nauki społecznej oraz principiów teologii moralnej.
1957
31 listopada - Oficjalne pismo CKK zawierające uchwałę o nadaniu ks. dr Karolowi Wojtyle tytułu docenta.
1958
4 lipca - Nominacja na biskupa sufragana krakowskiego przez Papieża Piusa XII.
1959
3 października - Jako biskup pomocniczy (i tytularny Ombitanus) wysyła "animadversiones" (uwagi) w odpowiedzi na ankietę Papieskiej Komisji Przedprzygotowawczej Soboru Watykańskiego II.
1960
23-25 sierpnia - Referat: Wychowanie do małżeństwa wygłoszony w cyklu organizowanych przez Rektorat KUL-u letnich wykładów dla duchowieństwa .
I wydanie książki Miłość i odpowiedzial

1961
9 września - W Katedrze na Wawelu Msza św. na 20-lecie Teatru Rapsodycznego.
1962
15 marca - Uzupełniono skład komisji Konferencji Episkopatu Polski. Do Komisji Studiów "dokoptowano" ks. bpa K. Wojtyłę.
1963
3 czerwca - Śmierć Papieża Jana XXIII.
30 grudnia - Nominacja na metropolitę krakowskiego przez Papieża Pawła VI.
1964
18 stycznia - Urzędowa nominacja bp Wojtyły na arcybiskupa krakowskiego.
6 grudnia - Powrót z Rzymu.
1968
12 grudnia - Posiedzenie Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego w siedzibie ks. kard. K. Wojtyły, Kanclerza Wydziału - tytuł ten od tej chwili będzie używany w protokołach posiedzeń Rady Wydziału.
1969
9 marca - Wyjazd przez Wiedeń do Rzymu na sympozjum w Papieskiej Komisji ds. Dialogu z Niewierzącymi

1971
Ukazuje się księga pamiątkowa poświęcona ks. kard. K. Wojtyle w 25-lecie otrzymania święceń kapłańskich: Logos i Ethos. Rozprawy filozoficzne, PTT Kraków.
25 marca o Watykan, audiencja u Papieża Pawła VI.
1978
6 sierpnia - Zmarł w Castel Gandolfo Papież Paweł VI.
26 sierpnia - Wybór kard. Albino Lucianiego na Papieża, który przybrał imię Jana Pawła I.
noc 28 na 29 września - Śmierć Papieża Jana Pawła I.
1 października - Msza św. w intencji zmarłego Papieża w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
4 października - Pogrzeb Papieża Jana Pawła I.
14 października - Początek konklawe.
16 października (poniedziałek) - podczas siódmego głosowania, około godz. 1715 Metropolita Krakowski Kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Przybiera imię Jana Pawła II. Przyjęta dewiza - "Totus Tuus" (Cały Twój) i prosty herb, zawierający znak krzyża oraz literę "M" stanowi wyraz oddania Chrystusowi i zawierzenia Matce Najświętszej

 

Linki do interesujących stron:

Polska.pl - Jan Paweł II

www.papa.friko.pl/